Velkommen til Rolfsted og Omegns Transformerfond

Velkommen til Rolfsted og Omegns Transformerfond

Rolfsted og Omegns Transformerforening var et eldistributionsselskab (netselskab) til den 31. december 2015, hvor foreningen fusionerede med Energi Fyn. Foreningen udførte sine aktiviteter i henhold til netbevilling udstedt af Energistyrelsen.

Distributionsområdet udgjordes af Rolfsted og omegn. Aktiviteterne var følgende:

  • Distribuering af energi (kwh).
  • Varetagelse af eldistributionsopgaver.
  • Ejerskab, drift og vedligeholdelse af elnettet.

De økonomiske midler, der var i foreningen er i forbindelse med fusionen indskudt i den almennyttige fond: Rolfsteds og Omegns Transformerfond.