Bestyrelse

Formand

Claes Hemmingsen

Funkevænget 1
5863 Ferritslev

Næstformand

Palle Holmegaard

Stokløkken 3
5863 Ferritslev

Bendt Søberg

Åbrinken 16
5863 Ferritslev

Steen Mikkelsen

Udlodgyden 17, Davinde
5220 Odense SØ

Peter Godskesen

Lodskovvej 27
5863 Ferritslev

Peter Binderup

Øvej 1
5550 Langeskov

Sven Riggelsen

Barmosevej 14, Davinde
5220 Odense SØ

Sekretær

Carsten Viuff

Hesteskoen 30
5250 Odense SV

Revisor

Jacob Pedersen

Beierholm Revisionspartnerselskab